Господарська діяльність колективного сільськогосподарського підприємства (КСГП)

Господарська діяльність колективного сільськогосподарського підприємства (КСГП) – діяльність, спрямована на виробництво і переробку сільськогосподарської продукції, а також будь-яка інша не заборонена законодавством діяльність (виробництво товарів народного споживання чи виробничо-технічного призначення, торгівля, ремонт, будівництво, надання послуг населенню тощо). КСГП мають право вільно розпоряджатися виробленою (виготовленою) продукцією та одержаними доходами (зокрема на засадах договору контрактації та ін.). КСГП можуть кооперуватися з промисловими та іншими підприємствами, з установами та організаціями при переробці сільськогосподарської продукції, виготовленні промислових та інших товарів, розширенні сфери соціально-культурного, комунально-побутового обслуговування сільського населення, підготовці та перепідготовці кадрів. Вони мають право об’єднуватись між собою, входити до складу різних агропромислових об’єднань, асоціацій та інших організаційних структур з метою вдосконалення своєї господарської діяльності, підвищення її ефективності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Господарська діяльність колективного сільськогосподарського підприємства (КСГП) - Довідник з правознавства


Господарська діяльність колективного сільськогосподарського підприємства (КСГП)