Господарський облік

Господарський облік – всебічна облікова інформація, яка характеризує реальний стан господарської діяльності та відображає її кількісно-якісну оцінку з метою контролю та управління нею. Включає такі етапи, як спостереження, вимірювання, реєстрація, обробка та передання інформації про факти і явища господарської діяльності. Для цього використовують натуральні, трудові та вартісні показники. Розрізняють такі форми Г. о.: оперативний, бухгалтерський, статистичний.
Господарський облік