Графічне зображення руху – Кінематика

5. Механіка

5.1. Кінематика

5.1.22. Графічне зображення руху

 Графічне зображення руху   Кінематика

І – тіло рухається без початкової швидкості; ІІ – тіло рухається з початковою швидкістю; ІІІ – тіло рухається з початковою швидкістю сповільнено
Графічне зображення руху – Кінематика