Графічні методи економічного аналізу

Графічні методи економічного аналізу – методи економічного аналізу, які базуються на побудові графіків залежності між економічними показниками та наступним використанням цих графіків з метою імітації зміни економічних умов функціонування економічних систем.
Графічні методи економічного аналізу