Гравітаційна стала – Динаміка

5. Механіка

5.2. Динаміка

5.2.12. Гравітаційна стала

Гравітаційна стала – це коефіцієнт пропорційності, що не залежить від середовища, в якому перебувають взаємодіючі тіла, від фізичних і хімічних властивостей речовини тіл і від їх руху. Визначається дослідним шляхом.

Гравітаційна стала чисельно дорівнює силі притягання двох тіл, кожне масою 1 кг, на відстані між ними 1 м.

 Гравітаційна стала   Динаміка
Гравітаційна стала – Динаміка