ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА, ПРОСВІТИТЕЛЬ, ФІЛОСОФ, ПОЕТ

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Розділ IV

Культура України Х VII – Х VIII ст.

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА – ПРОСВІТИТЕЛЬ, ФІЛОСОФ, ПОЕТ

Григорій Сковорода (1722 – 1794) – самобутній український мислитель. Син козака з Лівобережжя, він здобув освіту в Києво-Могилянській академії, працював викладачем у Переяславському та Харківському колегіумах. Проте ворожість церковної влади до його прогресивних поглядів та педагогічних методів змусила його розпочати життя мандрівного філософа. За 25 років Г. Сковорода пішки пройшов рідне Лівобережжя та

Слобожанщину, проповідуючи свої погляди. Він пише філософські твори “Діалог. Имя ему – Потоп Зміин” та “Наркісс. Разглагол о том: Узнай себе”. Мислителя хвилювали проблеми соціальної нерівності людей, пошуки шляхів до людського щастя. На його думку, цей шлях лежить через самопізнання та працю. Людина повинна займатись у житті тим, що найбільше відповідає її нахилам, а для цього вона має бути незалежною, уникати визискування і слави.

Філософська концепція Г. Сковороди грунтується на тезі про існування трьох світів: макрокосму – всесвіту, який є вічним; мікрокосму – людини; “символічного”

світу Біблії. Практичний досвід, який Г. Сковорода вважав джерелом усіх знань, привів до критики релігійних догматів, схоластичних постулатів богословів; він піддав сумніву окремі положення Біблії, хоча й шукав у ній духовне начало.

Г. Сковорода – один із визначних гуманістів свого часу; він був широко обізнаний із творами стародавніх і сучасних філософів, володів латинською, грецькою, польською, німецькою та церковнослов’янською мовами. Гуманістичні ідеали викладені ним у поетичних збірках “Сад божественних песней” та “Басні Харьковскія”, підручниках з поетики та етики. Багато його поетичних творів та висловлювань набули популярності серед народу, а вірш “Всякому городу нрав і права” став народною піснею.

Гуманістичні, демократичні та просвітницькі ідеї Г. Сковороди вплинули на розвиток передової філософської та суспільно-політичної думки України, а його поетична спадщина заклала підвалини класичної української літератури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА, ПРОСВІТИТЕЛЬ, ФІЛОСОФ, ПОЕТ - Довідник з культурології


ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА, ПРОСВІТИТЕЛЬ, ФІЛОСОФ, ПОЕТ