Гроші дорогі

Гроші дорогі – форма кредитно-грошової політики, яка здійснюється з метою стримування економічного зростання, запобігання кризі надвиробництва і розвитку інфляційних процесів. її здійснює центральний банк країни переважно в періоди високої економічної кон’юнктури. Для цього центральний банк застосовує ті самі економічні важелі, що й за проведення політики “дешевих грошей”, але в протилежному напрямі: 1) продає державні облігації на ринку цінних паперів; 2) підвищує резервну норму; 3) збільшує облікову ставку; 4) виступає найдосконалішим засобом формування і розвитку економічних зв’язків між суб’єктами господарської діяльності.
Гроші дорогі