Грошова база

Грошова база – у банківській системі розвинених країн окремий компонент грошової бази, який визначає розміри емісії. Це переважно касова готівка, обов’язкові резерви комерційних банків у центральних банках та їх власні кошти на кореспондентських рахунках у цих банках, а також готівка, що обертається поза банком. Г. б. визначається попитом на гроші залежно від обсягу товарообмінних операцій. Г. б. і грошовий агрегат М, відіграють вирішальну роль у розвитку інфляційних процесів.
Грошова база