Грошова гіпотеза

Грошова гіпотеза – твердження прихильників монетаризму, що скорочення пропозиції грошей є причиною більшості економічних криз.
Грошова гіпотеза