Грошова маса

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Грошова маса – кількісний показник руху грошей в економіці, що характеризує стан грошового обігу. Являє собою сукупність усіх грошей як засобів обігу та платежу, що знаходяться в економічному обороті на певну дату чи в середньому за певний період.
Грошова маса