Грошові знаки

Грошові знаки – номінали грошових знаків, форми представлення грошей, види грошей, що перебувають в обігу. Такими знаками в Україні є одна, дві, п’ять, десять, двадцять, п’ятдесят, сто та двісті грн..
Грошові знаки