Група якості

Група якості – громадське об’єднання робітників, інженерно-технічних працівників та службовців на добровільних засадах у підрозділах підприємств з метою виявлення, вивчення і вирішення практичних завдань підвищення ефективності виробництва та поліпшення якості продукції, яку вони випускають.
Група якості - Економічний словник


Група якості