ГУМАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ

ГУМАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ – надання політиці гуманістичної спрямованості, орієнтація на реалізацію інтересів особи і задоволення потреб широких суспільних верств. У внутрішній політиці – забезпечення громадянських прав, утвердження пріоритету людини, а не якихось суспільних структур, у зовнішній – утвердження міжнародних відносин, які підпорядковані збереженню миру, інтересам людини.
ГУМАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ