ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

Мета: сформувати поняття густини речовини, одиниці виміру, навичок її обчислення; формувати вміння аналізувати умову задачі та грамотно її оформлювати.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання та наочність: різні тіла (однакового об’єму, але різної маси, однакової маси, але різного об’єму).

Відеофрагмент: за темою уроку (наприклад, стискання газу під поршнем).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Аналіз виконання лабораторної роботи

ІІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Запитання

для фронтального опитування

– Які властивості тіла характеризує маса?

– Назвіть одиницю маси.

– Що приймають за еталон маси?

– Як виміряти масу тіла?

– Як виміряти об’єм тіла?

– Чи однакову масу мають два циліндри однакового об’єму, але виготовлені із міді та алюмінію?

IV. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нової теми

– Означення густини речовини. ЇЇ фізичний зміст.

– Формула для обчислення густини речовини

– Одиниця густини речовини

Опорний конспект

 ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

P =  ГУСТИНА РЕЧОВИНИ, m = pV, V =

 ГУСТИНА РЕЧОВИНИ, [p] =  ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

V. Закріплення нових знань і вмінь

– Густина цинку дорівнює 7100 кг/м3. Поясніть, що це означає.

– Дві кулі однакової маси виготовлені з сосни та чавуну. У якої кулі більший радіус?

– Розв’яжіть задачі.

– У акваріум довжиною 30 см, шириною 20 см налили воду до висоти 25 см. Знайдіть масу води в акваріумі.

– Який шлях зможе проїхати машина, використавши 80 л бензину, якщо на 50 км вона споживає 5 кг бензину?

– Шматок сплаву складається з 400 см3 срібла та 500 см3 міді. Чому дорівнює густина сплаву?

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання

– Завдання за підручником. Вивчити конспект, § 10 , 11, стор.72 вправа письмово.

– Завдання за задачником:

– Додаткове завдання. Знайдіть густину шматка сплаву зі свинцю та олова, якщо маса свинцю у сплаві дорівнює 600 г, а олова – 300 г


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ГУСТИНА РЕЧОВИНИ - Плани-конспекти уроків по фізиці


ГУСТИНА РЕЧОВИНИ