Ідеологія буржуазна

Політологічний словник

Ідеологія буржуазна – система форм суспільної свідомості, що водночас виступають як свідомо визначені форми духовного життя і є формою буржуазної класової свідомості й самосвідомості. В І. б. зосереджена система цінностей буржуазії на спосіб організації економічного, політичного і духовного життя суспільства, яка відображає корінні інтереси цього класу, його позиції до іншого класу і до перспектив суспільного розвитку. В І. б. можна виокремити різні її форми за формами суспільного життя (політична, економічна,

правова, моральна, естетична тощо); за політичними партіями й рухами (ліберальна, християнсько-демократична, консервативна та ін.). Термін “ідеологія” запровадив французький філософ Дестют де Трасі (“Елементи ідеології”, 1800-1815, Париж) для характеристики вчення про ідеї, які дають змогу встановити тверді основи для політики, етики, права тощо.

Тривалий період одні суспільствознавці вважали І. б. достатньо реалістичною й конструктивною, інші (К. Маркс, Ф. Енгельс, К. Мангейм) – ілюзорним знанням, треті – поєднанням реального й ілюзорного. На сучасному етапі до І. б. встановився системний

підхід: чим прогресивніший історичний суб’єкт, тим більше І. б. включає позитивних знань; чим реакційніший історичний суб’єкт, тим ілюзорніша І. б. Прогресивні сили суспільства завжди спрямовані в майбутнє, тому їхня І. б. мобілізує на прогресивну трансформацію суспільства. Протилежно впливає на людей І. б. соціального суб’єкта, що втратив або вичерпав свою історичну перспективу. Його інтереси починають суперечити загальним інтересам суспільства. Тому такі суб’єкти намагаються засобами ідеології приховувати свою безперспективність, змушені викривлено відображати соціальну дійсність, що призводить до масового створення міфів. Сучасна І. б., спираючись на інформаційні технології, володіє поширеною індустрією впливу на свідомість людей. Ця індустрія може бути використана реакційною І. б. (шовінізм, расизм, фанатизм) як засіб маніпулювання поведінкою мас, що порушує суспільну злагоду, провокує національні, релігійні, групові конфлікти.

М. Михальченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Ідеологія буржуазна - Довідник з політології


Ідеологія буржуазна