Іміджмейкер

Політологічний словник

Іміджмейкер – у перекладі з англійської означає робити образ, відповідно іміджмейкер – особа, яка цілеспрямовано формує, коригує (створює) імідж. Вирізняють імідж політика, політичної організації, установи, в міжнародних відносинах – держави, в економічній сфері – імідж підприємства, торгової марки. Також формування іміджу може стосуватися певних рішень, дій, програм, політики тощо. Діяльність з формування іміджу та донесення його до споживача визначається як РR (паблік рилейшнз). Якщо образ створений

з метою зруйнувати існуючий позитивний імідж з використанням заборонених, неправдивих, аморальних засобів – таку діяльність визначають як “чорний” або “сірий РR”. Виокремлюють формування іміджу: штучного, коли сформоване уявлення (образ) не відповідає реальному стану речей; адекватного, коли імідж відображає відповідні риси об’єкта; технологічного, або синтетичного – коли із сукупного набору характеристик виокремлюються і висвітлюються тільки певні, максимально підібрані для формування необхідного іміджу. Таким чином, завданням іміджмейкера є, по-перше, будівництво образу (уявлення),
що здійснюється в інформаційному форматі символами, а по-друге, донесення образу (інформації) до споживача. Таким чином, професія іміджмейкера є суміжною – вона охоплює ряд наук і таких окремих галузей, як психологія, культурологія, соціологія, знання про суспільні комунікації тощо. Важливу роль у роботі іміджмейкера відіграє психологія, в тому числі прогнозування сприйняття образу. Умовно кажучи, образ “гарна людина” не означатиме, що в суспільній свідомості цей образ сприйматиметься саме таким. Він може бути доведений до споживача опосередкованими символами, що прямо не пов’язані з конструктом “гарна людина”, але сприйматиметься саме таким. Теоретичні знання, а відтак науковий напрям у політології з питань дослідження формування образу (уявлення) називається іміджелогією.

В умовах посилення конкурентності та технологічності політичних процесів збільшується попит на специфічних вузькофахових спеціалістів, у тому числі іміджмейкерів. Водночас робота з формування іміджу виконувалась в різні історичні періоди, різними засобами: письменниками при дворі, глашатаями, пропагандистами, лекторами та ін. Гравюри на монетах портретів чи подій, обрання символів для герба держави, форма для військовослужбовців та багато іншого, що реалізовувалося в усі часи – теж робота з формування іміджу, хоча, власне, іміджмейкерство формально виникло у середині XX ст.

Почепцов Г. Г. Имиджелогия. – М.; К., 2002.; Лукашев А., Пониделко А. Черный РІ? как способ овладения властью, или Бомба для имиджмейкера. – СПб., 2002.

Р. Балабан


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Іміджмейкер - Довідник з політології


Іміджмейкер