Імплементація

Політологічний словник

Імплементація (від лат. Impleo – виконувати, наповняти) – виконання, здійснення державами міжнародних правових норм. Передбачає втілення зобов’язань, узятих державами в міжнародних договорах, у норми внутрішнього національного законодавства; сприяє зближенню міжнародного і внутрідержавного права, успішнішому подоланню істотних між ними невідповідностей і прогалин. Кожна держава сама визначає методи і засоби І. міжнародних договорів, також може передбачатися необхідність проведення І. договірними сторонами.

А. Кудряченко1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Як тварини пристосовуються до активного захисту та нападу
Імплементація