Імпорт побічний

Імпорт побічний (импорт косвенный) – імпорт комплектуючих виробів або напівфабрикатів, що застосовують при використанні імпортованих машин і обладнання.
Імпорт побічний