Індекс фінансової відкритості

Індекс фінансової відкритості – показник, який характеризує рівень інтеграції країни в міжнародні фінансові ринки і визначається відношенням суми зарубіжних активів і зовнішньої заборгованості до ВНП.
Індекс фінансової відкритості