Індекс курсів цінних паперів

Індекс курсів цінних паперів – середній показник курсів найважливіших акцій на біржі, який визначають діленням суми курсів відібраної групи цінних паперів на кількість зібраних випусків.
Індекс курсів цінних паперів