Індекс промислового виробництва

Індекс промислового виробництва – показник динаміки обсягу промислового виробництва на різних етапах промислового циклу, що визначається як відношення поточного обсягу виробництва до певного базового періоду у вартісному вираженні.
Індекс промислового виробництва