Індекс суспільних інституцій

Індекс суспільних інституцій – комплексний показник, на підставі якого визначається одна з важливих характеристик загального індексу макроконкурентоспроможності країни з урахуванням таких чинників, як рівень законності і рівень корупції в державному апараті. За рівнем законності Україна 2002 посідала 73-тє місце серед 80 країн світу; за рівнем корупції в державному апараті – 70-те.
Індекс суспільних інституцій