Індекс заробітної плати

Індекс заробітної плати (индекс заработной платы) – відносний показник динаміки середньої (середньомісячної) заробітної плати одного працівника за певний період. Розрізняють індекс номінальної і індекс реальної З. п. Індекс реальної З. п. обчислюється шляхом поділу індексу номінальної заробітної плати на індекс цін на товари народного споживання і платні послуги.
Індекс заробітної плати