ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

“Omne vlvum ex ovo” в перекладі з латини – все живе з яйця.

В. Горвей

&45. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН

Основне поняття: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК (ОНТОГЕНЕЗ)

Пригадайте! Що таке розмноження, статеві клітини, запліднення?

Поміркуйте

Перед вами на фотографіях яйця комахи (1), акули (2), птаха (3) й жаби (4). Що міститься всередині яєць і яке їх призначення?

 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН

ЗМІСТ

Що таке індивідуальний розвиток тварин, або онтогенез?

Як Ви вже знаєте, початок новому

організмові можуть давати нестатеві клітини або статеві клітини після їх злиття. У більшості тварин розвиток починається із заплідненої яйцеклітини – зиготи, яка формується після зовнішнього чи внутрішнього запліднення. Ця клітина почне ділитися, виникатимуть нові клітини, тканини, органи й новий організм. Спрямовуються ці всі процеси спадковою інформацією молекул ДНК. Іншими словами, проект чи інструкція для побудови записаний і заготовлений у ядрі зиготи. Але для її розвитку потрібні поживні речовини, енергія та захист. Ось чому в цитоплазмі яйцеклітини й у вигляді оболонок навколо неї накопичується
запас білків і жирів та формуються захисні структури. Так виникає яйце.

Яйце – утвір у тваринних організмів із статевим розмноженням, який має запас поживних речовин і захисні оболонки для розвитку нового організму.

Яйця різних тварин мають свої особливості, пов’язані з кількістю поживних речовин, їх розподілом та складом і властивостями оболонок. Так, яйця птахів мають тверду шкаралупу, яйця голкошкірих, молюсків, риб, амфібій мають слизову оболонку. Цікаву назву “гаманець русалки” мають яйця акул й скатів з роговою капсулою.

Ознаки нового організму виникають не всі одразу, а поступово в процесі його життя. Тому індивідуальний розвиток організмів, або онтогенез починається з моменту запліднення й триває аж до природної загибелі. Тривалість індивідуального розвитку в різних тварин є різною.

Отже, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН – сукупність послідовних змін будови, функцій і хімічного складу, що відбувається в тваринному організмі з моменту зародження й до кінця життя.

У чому суть способів відтворення потомства в тварин?

Із зиготи внаслідок поділу клітин формується багатоклітинний ембріон, подальший розвиток якого залежить від запасу поживних речовин у яйці. У залежності від цього та місця розвитку зародка виділяють три способи відтворення потомства: живонародження, яйцеживонародження і яйценародження.

Живонародження – це спосіб відтворення, за якого розвиток ембріона відбувається всередині материнського організму за рахунок її поживних речовин, після чого сформований новий організм виходить з тіла матері та починає окреме від неї існування. Таке відтворення характерне для кишковопорожнинних, червів, членистоногих, молюсків, деяких акул та плацентарних ссавців. Яйця цих тварин мають у яйці незначний запас поживних речовин. Розвиток ембріона при живонародженні може відбуватися в яєчнику, яйцеводах або їх розширеннях, перетворених у матку.

Яйценародження – це спосіб відтворення, за якого розвиток ембріона відбувається поза материнським організмом за рахунок значного запасу поживних речовин яйця. Після формування новий організм виходить з яйцевих оболонок і починає самостійне життя. Такий спосіб відтворення наявний у кишковопорожнинних, членистоногих, птахів, плазунів та однопрохідних ссавців.

Яйцеживонародження – це спосіб відтворення, за якого ембріон розвивається всередині материнського організму за рахунок поживних речовин яйця. Сформований молодий організм звільняється від яйцевих оболонок ще в організмі матері. Цей спосіб має менше поширення і властивий для дафній, деяких ящірок, змій, акваріумних рибок (гупі, мечоносці).

 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН

Іл. 180. 1 – ембріон дельфіна в матці; 2 – ембріон рептилії у яйці; 3 – дафнія з ембріонами у виводковій камері

Отже, залежно від джерела поживних речовин і місця розвитку ембріона в тварин виділяють живонародження, яйценародження та яйцеживонородження.

Які періоди й типи розвитку виділяють у тварин?

Розвиток нового організму після народження буде продовжуватися аж до загибелі. Тому виділяють два періоди індивідуального розвитку тварин – ембріональний та післяембріональний.

Ембріональний розвиток – це розвиток ембріона від зиготи до народження чи вилуплення з яйця. У цьому проміжку закладаються зародкові тканини, формуються постійні тканина й органи, які й будуть здійснювати життєві функції після народження.

Післяембріональний розвиток – це розвиток організму від народження чи виходу з яйця до загибелі. Основними подіями цього періоду є ріст, дозрівання, статева зрілість та старіння сформованого організму.

 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН

Іл. 161. Типи розвитку птахів: 1 – прямий нагнiздний розвиток синиці великої; 2 – прямий виводковий розвиток качки

У цьому періоді онтогенезу можуть спостерігатися в певних тварин процеси перебудови організмів, які з’явились на світ.

Тому науковці ввели поняття прямого й непрямого розвитку.

Прямий розвиток – розвиток, при якому щойно народжена тварина загалом нагадує дорослу. Характерний для деяких кишковопорожнинних (гідри), війчастих та малощетинкових червів, ракоподібних (дафнії, річковий рак), павуків, скорпіонів, молюсків (черевоногі, головоногі), хрящових риб, плазунів, птахів, ссавців. У птахів прямий розвиток може бути нагніздним і виводковим.

Непрямий розвиток – розвиток, при якому утворюється личинка, яка перетворюється на дорослу особину безпосередньо або через перетворення. Він характерний для багатьох кишковопорожнинних, плоских, круглих, багатощетинкових червів, комах, багатоніжок, кліщів, більшості молюсків, ланцетників, кісткових риб, амфібій тощо. Якщо в личинки відбувається перебудова всіх її органів і систем, то говорять про непрямий розвиток з повним перетворенням (твердокрилі комахи, кісткові риби, амфібії). Якщо ж личинка має спільні риси будови з дорослими особинами, у зв’язку з чим перетворення будуть зачіпати лише окремі органи й системи, то розвиток непрямий з неповним перетворенням (прямокрилі).

 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН

Iл. 182. Непрямий розвиток з пoвним перетворенням у кропив’янки: 1 – яйця, 2 – личинки (гусінь); 3 – лялечка; 4 – доросла стадія (імаго)

 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН

От. 183. Непрямий розвиток з неповним перетворенням у клопа-солдатика: 1 – яйця; 2-3 – личинки; 4 – доросла комаха

Отже, в онтогенезі тварин виділяють ембріональний та післяембріонольний періоди та два типи розвитку – прямий та непрямий.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія Наука

Яйцеклітину ссавця вперше побачив під мікроскопом К. Бер ще на початку XIX століття, це справило на нього велике враження: “Я мав отямитися, перш ніж зважився знову зазирнути в мікроскоп… Ніколи не думав, що вміст яйця такою мірою схожий на жовток птаха”. І тут функція визначає будову. Порівняйте яйцеклітину ссавця в яєчнику і яйце птаха. Чим вони подібні? Як їхня функція визначає будову?

 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН

Біологія + Музика

Ліра – струнний щипковий інструмент, або хордофон. Цей найпоширеніший музичний інструмент Стародавньої Греції і Стародавнього Риму мав корпус з панцира черепахи, обтягнутий волячою шкірою, і струни з овечих кишок. Звук видобувався кістяним медіатором. Навчання грі на лірі було частиною базової освіти греків і римлян стародавнього світу. У світі тварин подібні до ліри утвори мають птах-ліра (1) й нещодавно відкритий вид хижих губок – губка-ліра (2). Яке ж значення у відтворенні та розвитку цих істот має їхня ліра? Які особливості розвитку птахів та губок?

 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке індивідуальний розвиток? 2. Що таке яйце? 3. 3 чого починається індивідуальний розвиток тварин? 4. Які є способи відтворення потомства в тварин? 5. Назвіть періоди розвитку тварин. б. Назвіть два типи розвитку тварин.

7-9

7. Що таке індивідуальний розвиток тварин? 8. У чому суть способів відтворення потомства в тварин? 9. Які періоди й типи розвитку виділяють у тварин?

10-12

10. У чому подібність та відмінність яйцеклітини ссавця та яйця птахів?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН - Біологія


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН