ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

Культурологічний словник

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ (від франц. mdividual – особистий) – неповторність психіки та особистості людини, своєрідне поєднання її фізичних та психологічних особливостей.
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ