ІНЕРЦІЯ РОЗМНОЖЕННЯ

Екологія – охорона природи

ІНЕРЦІЯ РОЗМНОЖЕННЯ – 1) збільшення числа особин після досягнення популяцією нульового приросту внаслідок входження в процес розмноження численних зрілих організмів та репродуктивного довголіття старших поколінь; 2) продовження росту чисельності популяції, незважаючи на явну нестачу кормової бази, що врешті-решт призводить до катастрофічного зниження чисельності цієї популяції.
ІНЕРЦІЯ РОЗМНОЖЕННЯ