Інформаційний обмін

Інформаційний обмін – взаємообмін між клієнтами інформаційними матеріалами і програмами, завдяки якому прискорюється прийняття економічних, передусім управлінських, рішень. Важливу роль відіграє І. о. між клієнтами і банком.
Інформаційний обмін