Інформатизація

Інформатизація – цілеспрямований, організований процес збирання, обробки, систематизації, нагромадження, зберігання, пошуку та надання (продажу) інформації економічним суб’єктам з метою задоволення їхніх інформаційних потреб. З часу розгортання НТР (середини 50-х XX ст.) І. перетворюється на важливий фактор соціально-економічного прогресу, передусім трудової діяльності сучасного працівника. Для цього створюються сучасні інформаційні системи та мережі на різних рівнях, що потребує величезних інвестиційних ресурсів, розробки та реалізації

відповідних інвестиційних проектів, організації та функціонування ринку інформаційних продуктів і послуг, відповідної інфраструктури. Основними елементами процесу І. є засоби обчислювальної техніки і техніки зв’язку, а також інформаційна культура суспільства (окремих людей, підприємств, організацій, установ тощо), тобто комплекс знань і навичок користування різними джерелами інформації, в т. ч. інтернетом. І. з часу розгортання другого етапу НТР (середина 70-х) поступово охоплює економічну, соціальну, правову, політичну, ідеологічну, культурну, духовну підсистеми суспільства, прискорюючи соціально-економічний прогрес, створюючи передумови та елементи нового типу суспільства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Інформатизація - Економічний словник


Інформатизація