ІНФОРМПАТОЛОГІЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ІНФОРМПАТОЛОГІЯ – наука, що вивчає диспропорції в галузі інф. течій, їх наслідки і вплив на сусп. процеси. Однією з головних проблем І. є зубожіння культури під впливом засобів масової комунікації, які проповідують культ сили, расизм, націоналізм та ін. І. вивчає тенденції до стандартизації культури та соціального життя суспільства в результаті впровадження у практику засобів масової комунікації нової технології, що надає їй глобального характеру.

Можна виділити декілька напрямів досліджень

у галузі І.: 1) вивчення впливу нових технологій комунікацій на культуру, інтерпретовану в найширшому розумінні, в різних регіонах світу; 2) дослідження шляхів захисту нац. самобутності, розробка концепцій нового інф. порядку; 3) вивчення питань, пов’язаних із зміною структури як самого суспільства, так і ЗМІ в результаті впровадження нової технології; 4) вивчення змін у процесах міжнар. обміну інформацією в соціальній, політ., інших структурах суспільства в результаті поширення супутникового телебачення, а також відео – і комп’ютерного зв’язку; 5) розробка проблем етики в системі масової комунікації за умов її глобалізації.

І. є досить молодою, але перспективною наукою, її розвиток можливий тільки в тісному контакті з іншими науками, насамперед з соціологією.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ІНФОРМПАТОЛОГІЯ - Довідник з соціології


ІНФОРМПАТОЛОГІЯ