Інкасове доручення

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ДОДАТКИ

(зразки первинних документів)

Додаток 9

Інкасове доручення

 Інкасове доручення
Інкасове доручення