Інкасування боргових зобов’язань

Інкасування боргових зобов’язань – банківська операція отримання за дорученням клієнта коштів від його боржника в рахунок погашення боргу або отримання акцепту за векселями, чеками, іншими розрахунковими і товарними документами.
Інкасування боргових зобов’язань