ІНКУЛЬТУРАЦІЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ІНКУЛЬТУРАЦІЯ – процес освоєння (вивчення) культури даною спільністю чи суспільством.
ІНКУЛЬТУРАЦІЯ