Інші види фразеологічних словників – УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ

Розділ 17

УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ

§ 53. Інші види фразеологічних словників

Словник – довідник “Фразеологія перекладів Миколи Лукаша” (2003), укладений О. Скопненком і Т. Цимбалюк, – перша спроба якнайповніше описати індивідуально-авторські вживання фразеологізмів у мові перекладів М. Лукаша з реєстром понад 6 тисяч. Вій охоплює українську ідіоматику, пареміологію, перифрази, тавтологічні словосполучення, усталені порівняння, а також традиційні формули припрошення, побажання, клятв, божби, прокльонів, каламбурні словосполучення,

вирази розмовних кліше тощо, уживані в мові Лукашевих перекладів: Нехай йому (тобі) абищо!, апетит розбирає, спати як бабак, як одна біда йде, то й другу за собою веде, підняти бунт (На кого), Поміж двох вогнів, до нуду, щоб вас у нутробі крутило – мордувало й не переставало! Деякі ФО побудовані за моделями українських фразеологізмів, хоч вони характерні тільки для оригіналу: Для святого Петра кращого місця за Рим не тра, струсити купідонову пов’язку (з чого) “забути про кохання до кого-небудь”, від пучок на ногах до останньої волосини на голові, до останнього реала “абсолютно все, повністю”,
Жити Робінзонами (Де) “усамітнюватися”. Подібні фразеологічні вирази вводять нас у світ інших етнокультур, зберігають колорит оригіналу, передають специфічні конотації іншомовних висловів. Вирізнимо вдало дібраний спосіб розміщення такого величезного матеріалу – під опорними словами. Перше місце серед них посідає іменник; якщо його немає, то опорні слова обираються в такому порядку: прикметник, прислівник, дієслово або слово з логічним наголосом. Звороти в середині кожного гнізда розміщуються за алфавітним порядком перших компонентів. Гніздовий спосіб розташування наочно засвідчує фразеотворчий діапазон опорних лексем. Десять ремарок (Вульг., груб., жарт., зневажл., ірон., книжн., лайл., несхв., уроч., фам.) розподіляють фразеологічний матеріал перекладів за їх функціонально-стилістичним уживанням. Алфавітний покажчик, який подано в кінці словника, значно полегшує користування досить великою за обсягом працею.

Зразок розміщення й розробки статей:

МУР

Ставити мур (між чим). Чинити перешкоди.

… я ж бо завжди Ставлю мур між жаданнями моїми і моєю честивістю і не зламаю сього звичаю навіть заради великодушності, що ваша достойність мені виказує. Сервантес, с. 535.

МУРАШВА

Аж мурашва полізла поза спиною. Хто-небудь тремтить, здригається від хвилювання, переживання.

У Яна Бібіяна аж мурашва полізла поза спиною; він упізнав своє власне обличчя. Єлин Пелин, с. 86.

Таким чином, українська фразеографія як розділ фразеології, на відміну від лексикографії, тільки набирає обертів, хоч уже й представлена в академічних зібраннях. Фразеографія жорстко залежить від ступеня розробки загальної фразеологічної теорії, від конкретних досліджень запасу літературної, ареальної, субстандартної ідіоматики, зіставно-типологічних студій. Практичні потреби укладання словників вимагають і відповіді на багато питань: що включати до словника, як розташовувати матеріал, що і як відображати в статті, як показати дискурсивну функцію й семантичну специфіку ФО та ін. Проаналізовані вище словники засвідчують інтенсивний пошук українських учених, перед якими ще, правда, лежить неозоре фразеографічне поле діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Інші види фразеологічних словників – УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ - Довідник з української мови


Інші види фразеологічних словників – УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ