ІНСПЕКЦІЯ

Екологія – охорона природи

ІНСПЕКЦІЯ – 1) держ. органи, що здійснюють нагляд і контроль за використанням прир. ресурсів, їх охороною, збереженням (напр., водна, мисливська, рибна 1.); 2) система нагляду, контролю за правильністю дій, дотриманням встановлених державою правил природокористування юридичними чи фіз. особами. Є також громадські І.
ІНСПЕКЦІЯ