ІНСТИНКТИ ТВАРИН

ТЕМА 3 ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Інстинкт і научіння один без одного існувати не можуть.

К. Фабрі

&49. ІНСТИНКТИ ТВАРИН

Основне поняття: ІНСТИНКТ

Пригадайте! Що таке вроджена і набута поведінка?

Поміркуйте

У найглухіших куточках Карпат, у хащах, під вивернутим деревом, поваленим стовбуром, старим пнем, під скелею влаштовує барліг ведмідь, вистеляє його гілками смереки та ялиці, мохом, листям. Вхід до барлогу він закриває верхівками молодих дерев, які нахиляє або обламує. Барліг уміють будувати всі ведмеді, і навіть ті ведмежата,

яких вигодувала людина. Звідки ж вони знають, як будується таке житло, і чому барлоги різних ведмедів можуть відрізнятися?

 ІНСТИНКТИ ТВАРИН

Іл. 197. Барліг ведмедя

ЗМІСТ

Які особливості інстинктів тварин?

Найбільш детально описав інстинкти французький ентомолог Жан Анрі Фабр, спостерігаючи за риючими осами з роду Сфекс. Скористаємося описом одного з інстинктів оси, щоб визначити їх особливості.

Спочатку оси риють нірку, що має невеличку камеру для майбутньої здобичі. Потім летять і відшукують характерну для кожного види здобич, це можуть бути цвіркуни, коники, павуки

(видова специфічність). Після нетривалої боротьби жертва знесилюється: сфекс перевертає її на спину, притримує лапками й коле своїм жалом в три нервових вузли черевного нервового ланцюжка. У результаті здобич залишається живою, але не може рухатися. Після цього сфекс приносить її до нірки, поклавши біля входу, залазить в нірку й перевіряє, чи немає непроханих гостей. Потім затягує в нірку паралізоване тіло, відкладає на ньому яйце, з якого згодом вилупиться личинка. І нарешті закриває вхід у нірку камінцем. Послідовність цих дій у сфексів однакова: спочатку нірка, потім здобич, далі здобич у нірці, яйця на здобичі і закрита нірка (складність). Доцільність цього інстинкту турботи про потомство вражаюча: слабка личинка забезпечується свіжою їжею, яка не псується протягом усього її життя, а нерухома жертва не може скинути з себе личинку хижака, яка живиться й тілом” (спрямованість).

 ІНСТИНКТИ ТВАРИН

Іл. 198. Самка сфекса зубастого біля нірки (1) та з паралізованим коником (2)

З опису спостережень можна виділити такі особливості інстинктивної поведінки тварин: вроджений характер, складність, видова специфічність, спрямованість виникнення та ін.

Отже, ІНСТИНКТ – це сукупність вроджених складних специфічних для виду поведінкових реакцій, що виникає як відповідь на певну біологічну потребу і має важливе значення для виживання окремих особин та виду в цілому.

Як здійснюється інстинкт?

Інстинктивна поведінка не відбувається сама по собі. Насамперед має виникнути відповідна біологічна потреба (мотивація). Провідними біологічними потребами тварин є ті, що необхідні для життя. Це потреба в їжі, у воді, безпеці, температурна та статева потреби тощо, вони й будуть мотиваційними сигналами. Коли виникає потреба в їжі, в організмі з’являється відчуття голоду, тварина починає активно досліджувати навколишнє середовище. Вона відшукує зовнішні сигнали, які допоможуть задовольнити виниклу потребу. Це так звана пошукова стадія поведінкового акту з пошуку їжі. Саме на цій стадії в багатьох тварин до їхніх вроджених поведінкових реакцій під’єднаються набуті реакції, що поліпшують проміжний результат. Риючі оси відшукують зроблені нірки щоразу за іншими орієнтирами. Будуючи гнізда, птахи можуть використовувати матеріали, створені людиною, яких раніше в природі взагалі не було. Співочі птахи можуть доповнювати свої пісні новими звуками.

Пошукова стадія інстинкту триває до того часу, поки не буде знайдений ключовий подразник – зовнішній сигнал, який запускає нові інстинктивні поведінкові реакції. Таким пусковим подразником для хижака може бути вигляд, запах, звуки жертви. Цей сигнал викликає в хижака певну послідовність поведінкових дій: підкрадання, напад, схоплювання жертви. Саме на цій стадії під впливом певного ключового подразника у тварин виникають особливості, властиві лише певній спорідненій групі. Так, усі котячі завдають жертві особливого укусу в ділянці шиї, усі голуби п’ють воду, не піднімаючи голови.

Інстинктивні дії, що відповідають завершальній фазі, пов’язані із споживанням їжі. Стимулом, що вимикає цей харчовий інстинкт хижака, є відчуття насичення, що формується при наповненому шлунку.

Інстинктивна діяльність є сукупністю багатьох поведінкових реакцій, які завжди відбувається у визначеному порядку. Не може самка сфекса спочатку відкласти яйце, а вже потім робити нірку. Такі стабільні комплекси дій характерні для всіх форм поведінки тварин, і тільки тривалі зміни умов існування можуть викликати в ній зрушення або спричинити формування нового інстинкту.

Отже, інстинкт є системою багатьох послідовних поведінкових реакцій, що виникають під впливом відповідних стимулів.

Яке біологічне знамення інстинктів?

Інстинкти тварин дуже різноманітні, і є основою поведінки практично всіх тварин. Залежно від потреб та стратегій поведінки усі тваринні інстинкти можна поєднати в три групи: індивідуальні, репродуктивні та соціальні.

Індивідуальні інстинкти спрямовані на виживання особин, і їх здійснення не вимагає участі інших особин. Такими інстинктами є харчові, питні, захисні, регуляції сну й бадьорості, терморегуляції, дослідницькі, ігрові, інстинкти будівництва житла тощо.

Репродуктивні інстинкти спрямовані на розмноження й у більшості випадків пов’язані з особинами чоловічої та жіночої статі. До них відносять статеві, батьківські, материнські, гніздові інстинкти птахів, територіальні інстинкти тощо.

Соціальні інстинкти спрямовані на виживання групи та досягнення пристосувального результату сумісними зусиллями багатьох особин. Такими інстинктами є інстинкти їєрархії в групі, інстинкти міграцій та перельотів, інстинкти орієнтування в групі тощо.

Завдяки інстинктам тварини настільки добре й тонко пристосовуються до різних зовнішніх впливів, що в людини складається враження, що ці поведінкові прояви є розумними. Однак це не відповідає дійсності. Ці вроджені поведінкові акти здійснюються за спадковою програмою, автоматично, без усвідомлення кінцевого результату. Так, інстинкт вигодовування пташенят у багатьох птахів спрацьовує навіть у тих випадках, коли вони вигодовують зозуленят, які не схожі на їхніх дітей і не продовжать їхній рід.

Отже, інстинкти забезпечують пристосованість тварин до типових для виду умов середовища. Ці природжені складні прояви поведінки відображають корисний досвід попередніх поколінь і спрямовані на отримання результату, корисного для даної тварини чи виду.

 ІНСТИНКТИ ТВАРИН

Іл. 199. Різноманітність інстинктів: 1 – питний інстинкт жирафи; 2 – материнський інстинкт чорного лебедя; 3 – соціальний захисний інстинкт буйволів; 4 – стадний інстинкт буйволів; 4 – стадний інстинкт овець.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Література

Зозуля прилетіла до чорного Дрозда.

-Чи тобі не нудно? – питає його. – Що ти робиш?

– Співаю,- відказує Дрізд – Хіба не чуєш?

– Я співаю частіше від тебе, проте однаково нудно.

– Так ти ж, пані, тільки те й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, з місця на місце перелітаєш, співаєш, п’єш та їси. А я сам годую, бережу і вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом. (Г. Сковорода, “Зозуля та дрізд”).

Що таке гніздовий паразитизм? Чому очеретянка, зображена на ілюстрації, не відмовляється годувати зозуленя?

 ІНСТИНКТИ ТВАРИН

Іл. 200. Очеретянка вигодовує зозуленя

Навчаємось пізнавати

Співставте прояви поведінки тварин із відповідними ілюстраціями, визначте їх біологічне значення та заповніть таблицю “Біологічне значення інстинктів”: турнір глушеців, турбота робочих бджіл про матку, бій орланів, напад бегемота на антилопу гну, обійми дитинчат шимпанзе, сон леопарда.

 ІНСТИНКТИ ТВАРИН

Таблиця 22. БІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНСТИНКТІВ

Прояв

Група інстинктів

Біологічне значення інстинкту

1. Турнір між глушецями

Репродуктивні

До розмножений допускаються сильніші самці

2…

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке інстинкт? 2. Назвіть основні особливості інстинктів. 3. Назвіть стадії здійснення інстинктів. 4. 3 чого починаються інстинктивні дії? 5. Назвіть основні групи інстинктів. 6. Наведіть приклади інстинктів тварин.

7-9

7. Які особливості інстинктів тварин? 8. Як здійснюється інстинкт? 9. Яке біологічне значення інстинктів?

10-12

10. Охарактеризуйте біологічне значенні інстинктів, використавши конкретні приклади з тваринного світу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ІНСТИНКТИ ТВАРИН - Біологія


ІНСТИНКТИ ТВАРИН