Інституціональні фактори

Інституціональні фактори – фактори, пов’язані з управлінням та регулюванням окремих сфер, складових частин, сторін, елементів соціально-економічних відносин. До І. ф. належать організаційно-економічні, техніко – економічні, науково-технічні, власницькі, фінансові, інвестиційні, соціальні, правові та інші фактори і заходи вдосконалення й трансформування інститутів (норм права, правил, постанов, звичаїв та ін.), управління цими сферами й установами управління.
Інституціональні фактори