Інститут публічного права

Політологічний словник

Інститут публічного права – термін, що використовується в сфері публічного права для позначення суспільно-правових адміністративних інститутів, які слугують використанню певних завдань, що стосуються загальних інтересів (наприклад, радіо, телебачення). Залежно від рівня правового забезпечення І. п. п. поділяють на: правоспроможні (що є самостійними з правового погляду і опосередковано беруть участь у державному адмініструванні); частково правоспроможні (що є безпосередньою складовою системи державної адміністрації); неправо-спроможні (наприклад, школа, виправний заклад тощо).

Скрипник О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: Монографія. – К., 2000; Ребкало В. А., Шкляр Л. Є. Політичні інститути в процесі реформування системи влади. – К., 2003; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Інститут публічного права - Довідник з політології


Інститут публічного права