ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (від лат. instrumentum – знаряддя) – методичні документи й техн. прийоми для здійснення дослідження й розв’язання його окремих завдань. До І. с. д. належать: а) інструменти збирання інформації (анкети, бланки, протоколи, картки та ін.); б) засоби первинної обробки даних (кодувальні аркуші, підсумкові табл. та ін.); в) інструкції, пам’ятки, класифікатори для виконавців; г) засоби машинної обробки даних; д) засоби ілюстрування результатів кількісної обробки даних (графіки, гістограми, діаграми, табл. та ін.); е) техн. засоби реєстрації даних (магнітофон, відеокамера, фотоапарат та ін.).

І. с. д. має бути ретельно відпрацьований відповідно до програми дослідження, вимог застосовуваного методу та апробований під час пробного (пілотажного) дослідження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ - Довідник з соціології


ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ