Інструменти фінансового ринку короткотермінового капіталу

Інструменти фінансового ринку короткотермінового капіталу – короткотермінові зобов’язання (казначейські білети, комерційні векселі, банківські акцепти та ін.), які випущені у продаж зі знижкою, не передбачають позичкового відсотка і діють менше року.
Інструменти фінансового ринку короткотермінового капіталу