ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛІТИЧНА – згуртування, злиття громадських, державних структур у межах країни або у ширшу міждержавну спільність (наприклад, СНД). Міждержавна І. п. відбувається шляхом створення нових інститутів влади з делегуванням їм частини суверенних прав національних політичних органів.
ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛІТИЧНА