ІНТЕГРАЦІЯ

Культурологічний словник

ІНТЕГРАЦІЯ (від лат. integratio – поповнення, відновлення) – 1) Об’єднання в ціле будь-яких окремих частин. Протилежне – дезінтеграція. 2) I. економічна – процес інтернаціоналізації господарського життя, зближення, об’єднання економік низки країн. 3) Погоджений розвиток і взаємне доповнення підприємств галузей економіки, регіонів і держав задля ефективнішого використання ресурсів і повнішого задоволення потреб учасників цього процесу у відповідних товарах i послугах. 4) І. соціальна – наявність упорядкованих відносин між індивідами, групами, організаціями, державами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ІНТЕГРАЦІЯ - Культурологічний словник


ІНТЕГРАЦІЯ