Інтегральний показник конкурентоспроможності

Інтегральний показник конкурентоспроможності – кількісна характеристика конкурентоспроможності товару, яка є відношенням групового показника за технічними параметрами і групового показника за економічними параметрами.
Інтегральний показник конкурентоспроможності