Інтегрований урок. Спостереження за мовленнєвими явищами

Тема. Інтегрований урок. Спостереження за мовленнєвими явищами – вживанням у мовленні прислівників-антонімів, прислівників-синонімів. (Вправи 406-415).

Мета. Вчити учнів виявляти виражальні можливості прислівників-синонімів і прислівників-антонімів, зіставляти їх у художньому науково-популярному текстах.

Формувати вміння висловлювати свої враження, почуття, думки з огляду на умови спілкування та удосконалювати свої зв’язні висловлювання та однокласників, сприяти пробудженню любові до рідної мови.

Удосконалювати уміння виразного

читання та грамотного письма. Розвивати творчі здібності, логічне й образне мислення учнів, культуру їхнього мовлення і спілкування.

Обладнання: ілюстративний матеріал до текстів, аудіозапис співу жайворонка, роздатковий матеріал, підручник, зошит.

Хід уроку

I. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

II. Перевірка домашнього завдання.

– На дошці виписані словосполучення дієслова з прислівником. Знайдіть помилку.

Говорить (як?) впевнено, пролітають (де?) над землею, бурчить

(що?) грім, кажеш (як?) правильно, літають (як?) низько, літають (коли?) завжди.

Учні відновлюють словосполучення, звіряючи зі своїми записами у домашній роботі.

– Які ще прикмети передбачення дощу ви пригадали?

Учні, які виписали споріднені слова, знаходять собі пару і диктують пошепки на вушко ці слова, їх партнери у записаних словах виділяють корінь. Ті, хто залишився без пари, відшукують і виписують споріднені слова із вірша Миколи Сингаївського (вправа 406) і також виділяють корінь.

– Чи є серед записаних слів прислівники? (Синьор.)

– Якою частиною слова є буква о? (Суфіксом.)

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Каліграфічна хвилинка (за вправами 413 та 407).

А) Учні каліграфічно записують слова і буквосполучення із вправи 413 (можна зробити конкурс на краще написання на дошці та у зошиті).

Б) Учні каліграфічно записують поетичні рядки Віктора Терена із вправи 407 (можна на швидкість із дотриманням каліграфічних норм).

В) Самоперевірка і виставлення собі оцінки олівцем на полях зошита за каліграфічну вправу.

2. Повідомлення теми уроку.

– Ми продовжуємо вивчати прислівник. І сьогодні познайомимося із прислівниками-синонімами та прислівниками-антонімами. Продовжимо вчитися спостерігати за мовленнєвими явищами та робити власні висновки.

3. Актуалізація знань про антоніми та синоніми через проблемну ситуацію.

– Прочитайте тексти вправи 409 (с. 190).

– У якому з них використано прислівник-антонім, а у якому – прислівник-синонім? Назвіть їх. (У першому тексті антоніми: зверху-донизу; у другому – синоніми: тихо, спокійно.)

– Як розпізнавати антоніми, а як синоніми?

– Який із текстів ви б помістили до підручника природознавства? Чому?

– Спишіть речення: 1-й варіант – із прислівниками-антонімами, а 2-й варіант – із прислівниками-синонімами. Підкресліть прислівники.

4. Опрацювання нового матеріалу.

1) Добір антонімічних пар.

– Доберіть до поданих прислівників антонімічні пари: влітку, холодно, вгорі, вдень, вранці, високо, тихо, зліва, радісно.

– Перевірте за антонімічними парами вправи 408, чи всі пари у вас співпали.

– Чи можуть бути інші варіанти? (Так, наприклад, холодно – спекотно, тихо – гучно.)

– А які прислівники утворилися із варіантів антонімів: тепло, спекотно, голосно, гучно? (Синоніми.)

2) Виконання вправи 412.

– Прочитайте текст вправи 412.

– Знайдіть прислівники-антоніми та прислівники-синоніми.

– Чи здогадалися ви, яку пташку змальовує Михайло Коцюбинський? (Жайворонка.)

– Хто чув голос цієї пташки? (Вчитель дає учням послухати аудіозапис із голосом жайворонка.)

– Який композитор передав спів жайворонка у своєму музичному творі? (Петро Чайковський у фортепіанному творі “Пісня жайворонка”.)

– Виконайте завдання 3 до цієї вправи. Прислівники-антоніми візьміть у “хмарки”, а синоніми – підкресліть крапочками.

IV. Фізкультхвилинка.

Вчитель використовує картки із прислівниками-синонімами у кількості, відповідній до кількості учнів у класі.

Наприклад:

Голосно, лунко, дзвінко, гучно.

Недалеко, близько, поруч, поблизу.

Неодноразово, часто, постійно, нерідко.

Радісно, весело, утішно.

Кожен учень бере одну картку навмання. Грає музика впродовж хвилини. За цей час учні розшукують членів своєї команди так, щоб утворити із своїх слів синонімічні ряди. Коли музика припиняється, кожна команда має дібрати до своїх слів ще один синонім також протягом хвилини. Під час перевірки інші команди можуть допомагати, якщо комусь не вдалося дібрати ще один синонім.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Словникова робота.

Вчитель пропонує учням, не заглядаючи до книжок, пригадати, яких два словникових слова зустрілися їм сьогодні на сторінці підручника. (Вперед, назад.)

– Які ще словникові слова подано у підручнику? (Ліворуч, праворуч.)

– До яких слів їх можна віднести – до синонімів чи антонімів?

2. Самостійна робота (за вправою 414).

3. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– Яку роль у мовленні відіграють прислівники-синоніми?

– Як використовуються у текстах прислівники-антоніми?

– Що вам найбільше запам’яталось на уроці?

VII. Домашнє завдання.

1. Вправа 410 (окрім завдання вправи, підкреслити прислівники-антоніми).

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 415.

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Інтегрований урок. Спостереження за мовленнєвими явищами - Плани-конспекти уроків по українській мові


Інтегрований урок. Спостереження за мовленнєвими явищами