Інтенсифікація сільського господарства

Інтенсифікація сільського господарства – зростання продуктивності праці у сільськогосподарському виробництві внаслідок ефективнішого використання оброблюваних земель та інших ресурсів на основі впровадження нової техніки й технології, сучасних форм організації виробництва і праці, зокрема, підвищення родючості грунту, продуктивності худоби, якісного поліпшення виробництва. Основними показниками рівня І. с. г. є: 1) сума виробничих фондів, а також поточних витрат на одиницю земельної площі; 2) фондо-, енерго-, електроозброєність праці; 3) вихід продукції в натуральних і вартісних показниках. Основними напрямами І. с. г. є комплексна механізація та комп’ютеризація виробництва, широке використання органічних і мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин, меліорація земель, впровадження в сільське господарство нових прогресивних технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва, селекція, генетика (методи генної інженерії).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Інтенсифікація сільського господарства - Економічний словник


Інтенсифікація сільського господарства