Інтенсифікація

Інтенсифікація – зростання інтенсивності виробництва, продуктивності праці та ефективності на основі раціонального використання всіх ресурсів.
Інтенсифікація