Інтенсивність праці

Інтенсивність праці – напруженість живої праці, яка визначається витратами робочої сили за одиницю часу. Динаміка І. п. вимірюється витратами фізичної, розумової, нервової енергії протягом однієї години, робочого дня, тижня тощо, а ступінь напруженості праці – обсягом фізичних, розумових, нервових зусиль працівника, темпом його праці, кількістю водночас виконуваних функцій і обслуговування машин та іншими факторами. Рівень І. п. визначається насамперед тривалістю робочого часу протягом певного періоду (року, місяця, тижня, робочого дня).

Цей рівень також залежить від форм організації виробництва, форм і систем заробітної плати, технологічного способу виробництва в країні, рівня життя населення, свідомості й техніко – технологічної культури виробництва, економічного мислення та ін. Певний вплив на І. п. мають вік працівника, стан його здоров’я, клімат та інші природно-біологічні фактори. Якщо зростання І. п. здійснюється на мікрорівні (окремого підприємства, галузі), то збільшується індивідуальна вартість робочої сили. Якщо зростання І. п. відбувається на макрорівні (у межах всієї економіки або комплексу галузей), то І. п. трансформується
у збільшення продуктивності суспільної праці, отже, зумовлює певне зниження вартості товарів та послуг і опосередковано відповідне зниження вартості робочої сили. У галузях з підвищеною І. п. запроваджується скорочений робочий день. В епоху НТР зростає І. п. (насамперед розумової), збільшуються емоційні, нервові, психологічні навантаження на людський організм і водночас зменшується напруженість фізичної праці. Для визначення величини І. п. вимірюють витрачені працівником теплову енергію, кількість виконаної механічної роботи, рівень і швидкість втомлюваності та відновлення працездатності тощо. Крім того, визначають виробіток продукції працівником порівняно з рівнем механізації праці, масштаби виробничого травматизму, тимчасової непрацездатності тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Інтенсивність праці - Економічний словник


Інтенсивність праці