ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Екологія – охорона природи

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – ступінь концентрованості глибини та напруженості антроп. впливу на прир. середовище з метою задоволення потреб суспільства. І. п. в Україні досягла високого рівня, що видно, насамперед, з інтенсивності с.-г. природокористування, яке здійснюється з використанням комплексної механізації, хімізації землеробства, меліорації земель, впровадженням ресурсозберігаючих технологій і системи природоохоронних заходів.
ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ