Інтерес національний

Політологічний словник

Інтерес національний – система відносин, яка поєднує в собі потреби функціонування і розвитку нації – народу як єдиного організму. Основу І. н. становлять потреби суспільства, необхідні для його розвитку і функціонування, захист народу від загроз з боку іншої держави (держав), а також підтримання соціального миру, порядку і злагоди всередині країни. До корінних І. н. зараховують питання цілісності і культурної ідентичності, безпеки нації – народу, контроль над використанням важливих природних ресурсів. Найважливіші

системоутворюючі фактори І. н.: збереження культури, науки і освіти, їх носіїв, території, на якій вони живуть і працюють (функціонують).

Основи демократії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2002; Оссовський В. Л. Стан громадської думки в Україні: case stady / / Українське суспільство на порозі третього тисячоліття: Колективна монографія / За ред. М. О. Шульги. – К., 1999; Українське суспільство: Моніторинг – 2000 р. Інформаційно-аналітичні матеріали. – К., 2000; Енциклопедія етнокультурознавства / Ю. І. Римаренко, В. Г. Чернець та ін.; За ред. Ю. І. Римаренка. – К„ 2001. – Ч. 1. – Кн. 2.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Інтерес національний - Довідник з політології


Інтерес національний