Інтереси

Політологічний словник

Інтереси (від лат. interest – має значення, важливо) – реальна причина, рушійний фактор соціальних дій, які формують мотиви й стимули, ідеї та емоції соціальних суб’єктів – індивідів, соціальних груп, класів. І., як і потреба, – практичне виявлення необхідності. І. відображає безпосередніше, ніж потреба, практичне ставлення людей до умов свого існування і розвитку, є основною визначеністю подій. І. виступає як об’єктивне ставлення соціального суб’єкта до суспільних умов, що відображає спрямованість позиції

і поведінки при обранні чи створенні умов задоволення своїх потреб, для реалізації мети подій. Існують різні класифікації І.: за ознаками спільності (індивідуальні, групові, суспільні); за спрямуванням на сфери діяльності (економічні, політичні, духовні); за характером суб’єкта (національні, державні, партійні); за можливістю здійснення (реальні, уявні); за ставленням до об’єктивних тенденцій суспільного розвитку (прогресивні, реакційні, консервативні). Можливі інші класифікації, якщо взяти інші критерії: корінні та некорінні, перспективні та поточні, внутрішньополітичні та зовнішньополітичні
тощо. І. формує зацікавленість у діях, соціальні настанови суб’єктів на реалізацію їх інтересів. Необхідною ланкою механізму реалізації І. є спонукання суб’єкта до діяльності (мотиви й стимули). Мотив – це внутрішнє визначення діяльності суб’єкта, орієнтоване на реалізацію інтересів. Стимул – це зовнішнє, безпосереднє визначення діяльності суб’єкта, орієнтоване на реалізацію власних інтересів. І. класів, верств, партій, індивідів у політичній сфері фіксують їх ставлення до умов політичного буття, вимоги до влади створити відповідні умови існування та розвитку. Вимоги створення певних умов існування, змін у системі взаємин між різними верствами, громадянами в суспільстві, вимоги певних політичних дій держави, партій, профспілок, політичних еліт, індивідів відображаються в політичних ідеологіях. Іншими словами, виникнення певних політичних уявлень, ідей, теорій та принципів зумовлене політичним і економічним розвитком суспільства на конкретному історичному етапі, політичними інтересами соціальних суб’єктів.

М. Михальченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Інтереси - Довідник з політології


Інтереси