ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА ЗА ФРЕНЕЛЕМ – ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

6. ОПТИКА

6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА

6.1.4. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА ЗА ФРЕНЕЛЕМ

За допомогою різних пристроїв (дзеркала Френеля, біпризми Френеля, дзеркала Ллойда) світло розкладається на два когерентні світлові пучки, які накладаються й інтерферують. Два уявних зображення джерела світла в бідзеркалах або біпризмі еквівалентні двом синфазним джерелам світла (рис. 32, а, б).

У дзеркалі Ллойда (рис. 32, в) джерело світла і його уявне зображення в дзеркалі еквівалентні двом антисинфазним джерелам, оскільки біля поверхні дзеркала відбувається зміна фази хвилі на протилежну.

 ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА ЗА ФРЕНЕЛЕМ   ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Рис. 32
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА ЗА ФРЕНЕЛЕМ – ХВИЛЬОВА ОПТИКА